થાબડથીંગડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થાબડથીંગડ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મરામત; સમારકામ.

 • 2

  થીંગડથાગડ; ઊખડેલા કે ફાટેલાંની દુરસ્તી; મરામત.

 • 3

  લાક્ષણિક જેવો તેવો-કામચલાઉ ઉપાય.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  મરામત; સમારકામ.

 • 2

  થીંગડથાગડ; ઊખડેલા કે ફાટેલાંની દુરસ્તી; મરામત.

 • 3

  લાક્ષણિક જેવો તેવો-કામચલાઉ ઉપાય.

મૂળ

થાબડવું + થીંગડું