થાબડથીંગડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થાબડથીંગડ

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મરામત; સમારકામ.

  • 2

    થીંગડથાગડ; ઊખડેલા કે ફાટેલાંની દુરસ્તી; મરામત.

  • 3

    લાક્ષણિક જેવો તેવો-કામચલાઉ ઉપાય.

મૂળ

થાબડવું + થીંગડું