થાબડભાણાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થાબડભાણાં કરવાં

  • 1

    ખોટી રીતે પ્રોત્સાહિત કરવું.