થાળી જેવડું કપાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થાળી જેવડું કપાળ

  • 1

    મોટું કપાળ.

  • 2

    સદ્ભાગ્ય; નસીબવાન હોવાપણું.