થાળી ઠોકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થાળી ઠોકવી

  • 1

    થાળી વગાડીને જાહેર કરવું.