થાળ ધરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થાળ ધરવો

  • 1

    ઠાકોરજીને પ્રસાદ ધરવો.