થાહ રહેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થાહ રહેવો

  • 1

    હદ કે માપમાં રહેવું કે હોવું.