ગુજરાતી

માં થીગડથાગડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: થીગડથાગડ1થીંગડથાગડ2

થીગડથાગડ1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  થીંગડથાગડ; ઊખડેલા કે ફાટેલાની દુરસ્તી; મરામત.

 • 2

  લાક્ષણિક જેવો તેવો-કામચલાઉ ઉપાય.

ગુજરાતી

માં થીગડથાગડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: થીગડથાગડ1થીંગડથાગડ2

થીંગડથાગડ2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઊખડેલા કે ફાટેલાની દુરસ્તી; મરામત.

 • 2

  લાક્ષણિક જેવો તેવો-કામચલાઉ ઉપાય.