થીંગડથાગડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થીંગડથાગડ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઊખડેલા કે ફાટેલાની દુરસ્તી; મરામત.

 • 2

  લાક્ષણિક જેવો તેવો-કામચલાઉ ઉપાય.

થીગડથાગડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થીગડથાગડ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  થીંગડથાગડ; ઊખડેલા કે ફાટેલાની દુરસ્તી; મરામત.

 • 2

  લાક્ષણિક જેવો તેવો-કામચલાઉ ઉપાય.