થીસિસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થીસિસ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    પ્રતિપાદન.

  • 2

    શોધપ્રબંધ; શોધનિબંધ.

  • 3

    મહાનિબંધ.

મૂળ

इं.