થોક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

થોક

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    જથો; ઝૂડો; ખરકલો.

મૂળ

दे. थवक्क