ગુજરાતી

માં થોકેથોકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: થોકેથોક1થોકેથોકે2

થોકેથોક1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    થોકબંધ; જથાબંધ.

ગુજરાતી

માં થોકેથોકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: થોકેથોક1થોકેથોકે2

થોકેથોકે2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    થોકબંધ; જથાબંધ.