ગુજરાતી

માં ની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: 1દૂ2દે3દે4

1

પુંલિંગ

 • 1

  તાલુસ્થાની ત્રીજો વ્યંજન.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં ની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: 1દૂ2દે3દે4

દૂ2

વિશેષણ

 • 1

  બે (સમાસમાં); બમણું (આંકમાં).

મૂળ

सं. द्वि; प्रा. दु, दो; फा. दो

ગુજરાતી

માં ની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: 1દૂ2દે3દે4

દે3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સ્ત્રીના નામને અંતે આવે છે. જેમ કે, રૂપાંદે, ગોરાંદે.

મૂળ

सं. देवी, प्रा. देई પરથી ?

ગુજરાતી

માં ની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: 1દૂ2દે3દે4

દે4

 • 1

  'દેવું'નું આજ્ઞાર્થ એ૰વ૰ રૂપ.