દુઃખકર્ત્તા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દુઃખકર્ત્તા

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    દુઃખ કરનાર.