દુઃખનું ઓસડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દુઃખનું ઓસડ

  • 1

    દુઃખ દૂર કરવાનો ઇલાજ.