દુઃખપર્યવસાયી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દુઃખપર્યવસાયી

વિશેષણ

  • 1

    દુઃખમાં પરિણમતું (નાટક-'ટ્રૅજેડી').