દુઃખવટે જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દુઃખવટે જવું

  • 1

    કાણે જવું; ખરખરો કરવા જવું.