દુઃખાન્ત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દુઃખાન્ત

વિશેષણ

  • 1

    અંતે દુઃખવાળું (નાટક); દુઃખપર્યવસાયી.

મૂળ

+અંત