દુઃખે પાપે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દુઃખે પાપે

  • 1

    મહામહેનતે; સુખેદુઃખે.