દુઆ ઈચ્છવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દુઆ ઈચ્છવી

  • 1

    આશીર્વાદ ઇચ્છવા-આપવા.