ગુજરાતી માં દઈની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

દઈ1દઈ2

દઈ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    'જાણે' સાથે શ૰પ્ર૰માં 'કોણ જાણે, દૈવ જાણે' એ અર્થમાં વપરાય છે.

મૂળ

सं. दैव; प्रा. दइव; સર૰ हिं.

ગુજરાતી માં દઈની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

દઈ1દઈ2

દઈ2

  • 1

    'દેવું'નું અ૰કૃ૰.

  • 2

    'ટપ, ધબ, થડ,'… ઇ૰ જેવા રવ સાથે; 'એવો અવાજ કરીને', 'તે સાથે', 'ઝટ' એવો અર્થ બતાવે છે. જેમ કે, ટપ દઈને, ઝટ દઈને.