દક્ષિણધ્રુવ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દક્ષિણધ્રુવ

પુંલિંગ

  • 1

    ઉત્તર ધ્રુવ જેવો દક્ષિણમાં આવેલો ધ્રુવવત્ તારો.