દુકાળ પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દુકાળ પડવો

  • 1

    દુકાળનો સમય આવવો.