દખમે ચડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દખમે ચડાવવું

  • 1

    અવલમંજલ પહોંચાડવું.