ગુજરાતી

માં દુખાવની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દુખાવ1દુખાવું2દેખાવ3દેખાવું4

દુખાવ1

પુંલિંગ

 • 1

  દુખવું તે; પીડા; વેદના.

ગુજરાતી

માં દુખાવની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દુખાવ1દુખાવું2દેખાવ3દેખાવું4

દુખાવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  દુખ પામવું; દુખવું.

મૂળ

'દુખવું'નું ભાવે

ગુજરાતી

માં દુખાવની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દુખાવ1દુખાવું2દેખાવ3દેખાવું4

દેખાવ3

પુંલિંગ

 • 1

  દેખાવું તે; દૃશ્ય.

 • 2

  આકાર; આકૃતિ.

 • 3

  લાક્ષણિક જૂઠો દેખાવ; ડોળ (દેખાવ કરવો).

ગુજરાતી

માં દુખાવની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દુખાવ1દુખાવું2દેખાવ3દેખાવું4

દેખાવું4

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  જોવાવું; જણાવું; નજરે પડવું; સૂઝવું.

મૂળ

'દેખવું'નું કર્મણિ