દુખાવો ઊપડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દુખાવો ઊપડવો

  • 1

    એકદમ દુખવું.