દુખાવો બેસી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દુખાવો બેસી જવો

  • 1

    દુખતું મટવું.