ગુજરાતી

માં દખિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દખિયું1દુખિયું2

દખિયું1

વિશેષણ

  • 1

    દુખિયું; દુઃખથી પીડાતું.

ગુજરાતી

માં દખિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દખિયું1દુખિયું2

દુખિયું2

વિશેષણ

  • 1

    દુખથી પીડાતું.