દેખીતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેખીતું

વિશેષણ

  • 1

    પ્રત્યક્ષ; ખુલ્લું; સ્પષ્ટ.

  • 2

    માત્ર બહારથી જ દેખાતું; વાસ્તવિક નહિ એવું; દેખંતું.