દગડાચોથ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દગડાચોથ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ભાદરવા સુદ ચોથ; ગણેશચોથ.