ગુજરાતી

માં દગડોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દગડો1દેગડો2

દગડો1

પુંલિંગ

  • 1

    પથરો.

  • 2

    મોટું ઢેફું.

ગુજરાતી

માં દગડોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દગડો1દેગડો2

દેગડો2

પુંલિંગ

  • 1

    ધાતુનું એક મોટું વાસણ; હાંડો.