દગડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દગડો

પુંલિંગ

  • 1

    પથરો.

  • 2

    મોટું ઢેફું.

દેગડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દેગડો

પુંલિંગ

  • 1

    ધાતુનું એક મોટું વાસણ; હાંડો.