ગુજરાતી

માં દગોની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દગો1દુંગો2દૂંગો3દંગો4

દગો1

પુંલિંગ

 • 1

  છળ; કપટ.

 • 2

  વિશ્વાસઘાત.

મૂળ

फा. दगा़

ગુજરાતી

માં દગોની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દગો1દુંગો2દૂંગો3દંગો4

દુંગો2

પુંલિંગ

 • 1

  ચોર; દૂંગો.

ગુજરાતી

માં દગોની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દગો1દુંગો2દૂંગો3દંગો4

દૂંગો3

પુંલિંગ

 • 1

  દુંગો; ડુંગો; ચોર.

ગુજરાતી

માં દગોની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દગો1દુંગો2દૂંગો3દંગો4

દંગો4

પુંલિંગ

 • 1

  તોફાન; બખેડો; હુલ્લડ.

 • 2

  બંડ; ફિતૂર.

મૂળ

फा. दंगल; સર૰ हिं., म. दंगा