દંગો ઉઠાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દંગો ઉઠાવવો

  • 1

    બંડ કરવું.