દગો દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દગો દેવો

  • 1

    છળકપટ કરવું.

  • 2

    વિશ્વાસઘાત કરવો.