દૂંટો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૂંટો

પુંલિંગ

  • 1

    ડૂંટો; મોટી દૂંટી.

  • 2

    ડૂંટા જેવો ઊપસી આવેલો ભાગ.