દડૂક દડૂક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દડૂક દડૂક

અવ્યય

  • 1

    હુક્કો પીતાં થતો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી