દડદડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દડદડ

અવ્યય

  • 1

    પાણી પડવાનો એવો અવાજ.

  • 2

    ખળ ખળ (આંસુ).

મૂળ

રવાનુકારી