દડ ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દડ ખાવો

  • 1

    દડ ઊડીને મોં નાક ઇ૰માં જવો.