દત્તચિત્ત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દત્તચિત્ત

વિશેષણ

  • 1

    -માં ચિત્ત પરોવ્યું હોય એવું; -માં ધ્યાન આપતું; એકાગ્ર.