દંતુરિત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દંતુરિત

વિશેષણ

  • 1

    દાંતાવાળું.

  • 2

    આગળ પડતા દાંતવાળું- દાંતરું (-વું).