દંતશાસ્ત્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દંતશાસ્ત્રી

પુંલિંગ

  • 1

    દંતવૈદ્ય; દંતશાસ્ત્ર જાણનાર.