દૂતિકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૂતિકા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સંદેશો પહોંચાડનાર સ્ત્રી.

  • 2

    આશક માશૂક વચ્ચેના સંદેશા પહોંચાડનારી કે તેમનો મેળાપ કરાવી આપનારી સ્ત્રી.