ગુજરાતી

માં દદૂડોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દદૂડો1દંદૂડો2

દદૂડો1

પુંલિંગ

  • 1

    દડદડ ઊંચેથી પડતી મોટી ધાર.

ગુજરાતી

માં દદૂડોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દદૂડો1દંદૂડો2

દંદૂડો2

પુંલિંગ

  • 1

    દદૂડો; દડદડ ઊંચેથી પડતી મોટી ધાર.