દંદૂડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દંદૂડો

પુંલિંગ

  • 1

    દદૂડો; દડદડ ઊંચેથી પડતી મોટી ધાર.

દદૂડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દદૂડો

પુંલિંગ

  • 1

    દડદડ ઊંચેથી પડતી મોટી ધાર.