ગુજરાતી

માં દુંદાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દુંદાળ1દુંદાળું2

દુંદાળ1

વિશેષણ

  • 1

    દુંદવાળું.

ગુજરાતી

માં દુંદાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દુંદાળ1દુંદાળું2

દુંદાળું2

વિશેષણ

  • 1

    દુંદવાળું.