દૂધકસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૂધકસી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    દૂધની કસોટી કરવા માટેનું માપક યંત્ર; 'લૅકટોમિટર'.