દૂધમાંથી પોરા કાઢવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૂધમાંથી પોરા કાઢવા

  • 1

    ખોટી ખણખોદ કરવી.