દૂધમાં કાળું હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૂધમાં કાળું હોવું

  • 1

    કંઈક છૂપી એબ કે ભેદ હોવાં.