દૂધમાં સાકર ભળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૂધમાં સાકર ભળવી

  • 1

    યોગ્ય સુખદ સંયોગ થવો.