દૂધવાડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૂધવાડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    દૂધ માટે ઢોર રાખીને સાથે કરાતી ખેતીવાડી; 'ડેરી-ફાર્મ.