ગુજરાતી

માં દુધાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દુધાળ1દુધાળું2

દુધાળ1

વિશેષણ

  • 1

    દૂધવાળું; દૂધ આપે એવું (ઢોર).

ગુજરાતી

માં દુધાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દુધાળ1દુધાળું2

દુધાળું2

વિશેષણ

  • 1

    દૂધવાળું; દૂધ આપે એવું (ઢોર).