દુધાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દુધાળ

વિશેષણ

  • 1

    દૂધવાળું; દૂધ આપે એવું (ઢોર).

દુધાળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દુધાળું

વિશેષણ

  • 1

    દૂધવાળું; દૂધ આપે એવું (ઢોર).