દૂધ આખરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૂધ આખરવું

  • 1

    દૂધનું દહીં કરવા તેમાં મેળવણ ભેળવવું.