દૂધ આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દૂધ આપવું

  • 1

    દૂઝવું.

  • 2

    લાભ કરવો.